Hydrożel Ogrodniczy BASIC

Hydrożele ogrodnicze

23.99
W związku ze zmianą w ustawie dot. podatku akcyzowego od stycznia 2019 r. podanie prawidłowego numeru PESEL oraz rodzaju i numeru dokumentu tożsamości jest konieczne w celu dokonania zakupu i realizacji Twojego zamówienia.
"Rezygnuję z podania numeru PESEL oraz rodzaju i numeru dokumentu tożsamości – W związku ze zmianą w ustawie dot. podatku akcyzowego, którym są objęte wyroby węglowe - jeżeli kupujesz minimum 200 kg węgla, jesteś zobowiązany zapłacić akcyzę w kwocie 40,39 zł doliczanej do każdej zakupionej tony węgla."

Magazynuje wodę

Zmniejsza skutki suszy

ECO Friendly

Produkt z atestem PZH

Ultra wydajny

Wielkość dawki zależy od rodzaju gleby

Korzyści

 • Zmniejszenie ilości zużytej wody do podlewania
 • Zmniejszenie stresu wodnego sadzonek w momencie zakładania uprawy
 • Zwiększenie plonowania poprzez stabilne warunki wody dla roślin
 • Ograniczenie wymywania nawozów
 • Wzrost napowietrzenia gleby, zwiększenie pojemności wodnej
 • Poprawa właściwości wilgotności podłoży

Dozowanie

Superabsorbent – magazynuje i oddaje wodę roślinom; produkt ziarnisty, krystaliczny; zastosowanie doglebowe; chłonność 400-500 ml/g*; biodegradowalny; silnie higroskopijny – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach; po otwarciu niezwłocznie zużyć; okres przydatności do 10 lat w oryginalnym opakowaniu.

Właściwości

 • Uprawa warzyw i roślin rolniczych
  • w rzędy roślin: 3-14 g/m2
  • na całą powierzchnię: 5-20 g/m2
 • Pod wysadzane rośliny sadownicze: 4-20 g
 • Uprawa roślin ozdobnych: 10-15 g/m2
 • Zakładanie trawników: 8-14 g/m2
 • Rośliny doniczkowe: 0,5-1,5 g/l podłoża

 

*10 g produktu = 1 płaska łyżka stołowa

Rozsiewanie oraz mieszanie z glebą wykonujemy przy pomocy ogólnie dostępnych maszyn uprawowych lub manualnie. Wielkość dawki zależy od rodzaju gleby i wymogów, zapotrzebowania wodnego uprawianych roślin. Przedstawione powyżej dane dotyczące preparatu suchego należy traktować jako szacunkowe.

Skład chemiczny

Usieciowany poliakrylan potasu. Szczegółowe informacje dotyczące produktu znajdują się w karcie technicznej i karcie bezpieczeństwa dostępnej u producenta. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z producentem.