31.07.23

Superabsorbent, hydrożel, czysty poliakrylan sodu – czym jest ta substancja?

Superabsorbent to materiał elastyczny i gąbczasty, zbudowany w większości z wody i twardy jak guma. Mówiąc językiem nauki - superabsorbent/hydrożele to układy koloidalne, w których fazą roproszoną jest woda, a fazą formującą są polimery naturalne i sztuczne. Uff! Najbardziej znanym przykładem takiego układu koloidalnego jest galaretka z żelatyny.

Rodzaje suberabsorbentów

Superabsorbenty powstaje głównie z biopolimerów i/lub polielektrolitów. Można podzielić je na te tworzone z polimerów naturalnych i te tworzone z polimerów syntetycznych. W zależności od ładunków jonowych hydrożele/suberabsorbenty mogą być:

kationowe,
anionowe
neutralne.

Magazyn wody

Superabsorbent to produkt, który doskonale pochłania wodę i substancje podobne. Ta właściwość jest spowodowana jego budową chemiczną. Superabsorbent znajduje zastosowanie w ogrodnictwie i w wielu innych dziedzinach. Służy m.in. do:

produkcji materiałów wchłaniających płyny ustrojowe ( krew, mocz)
pomocy osobom chorym podczas operacji i zabiegów chirurgicznych
produkcji preparatów absorbujących wodę w przemyśle
nawadnianiu w ogrodnictwie i rolnictwie.

Inne nazwy superabsorbentu

Inne nazwy to: hydrogel, hydrożel, agrożel, hydrożel ogrodniczy, czysty poliakrylan sodu.

Hydrożel stosowany w ogrodnictwie

W tym tekście skupimy się na właściwościach superabsorbenut, które są wykorzystywane w ogrodnictwie i rolnictwie.

Hydrożel stosowany w ogrodnictwie:

  • znacznie zwiększa pojemność wodną gleby
  • zmniejsza częstotliwość podlewania
  • sprzyja ukorzenianiu się roślin
  • wspomaga transport i nasadzanie roślin.

Jak stosować hydrożel w ogrodnictwie?

Żeby dobrze działał, suchy superabsorbent trzeba wymieszać w postaci suchej z glebą. W przypadku otoczkowania systemu korzeniowego nasadzeń (czyli pokrycie korzeni roślin specjalną powłoką, która poprawia ich właściwości. W tym wypadku jest to powłoka z hydrożelu) , to trzeba w czasie nasadzeń hydrożel wymieszać z wodą. I w takim roztworze należy zamaczać korzenie przed nasadzeniem w glebie.

Jest też wiele zastosowań hydrożelu do iniekcji doglebowych. Do iniekcji doglebowych stosować można czysty hydrożel, hydrożel wymieszany z glebą lub hydrożel rozwodniony.

Karta charakterystyki superabsorbentu:

1. Barwa: biała do szarej
2. Wilgotność ( w %) : 6-10
3. Stopień absorpcji wody destylowanej: do 200g H2O/1g żelu
4. Stopień absorpcji solanki: 20 g /1 g żelu
5. Prędkość absorpcji : 6-8h
6. Granulacja: 0,1 – 1,0 mm
7. Biodegradacja: 5 lat
8. PH : 6-8
9. Atest: tak – PZH

Podsumowanie – suberabsorbent pochłania wodę i substancje na bazie wody

Jednak dla laika, który nie zna się lub dopiero zaczyna swoją przygodę z ogrodnictwem najważniejsza informacja jest taka: superabsorbent to rodzaj magazynu wody. Nierozpuszczalne polimery, które wchodzą w skład hydrożelu  mają zdolność pochłaniania wody, dzięki czemu skutecznie zatrzymują wilgoć w glebie. Co ma niebagatelne znaczenie podczas pielęgnacji roślin. Pozwala im, w czasie suszy i wysokich temperatur cały czas pobierać wodę. I wszystko to dzięki superabsorbentom.

Zobacz inne artykuły