25.03.23

Jakich informacji należy szukać na opakowaniu pelletu?

Zawsze warto dokładnie czytać etykietę. To pozwoli uniknąć kupowania kiepskiej jakości towaru czy tzw. „wyrzucania pieniędzy w błoto”. Dotyczy to również pelletu. Jakich informacji należy szukać na opakowaniu pelletu?

Co to jest etykieta?

Za etykietę rozumie się metkę, znak firmowy, znak handlowy, ilustrację lub inny opis pisany, drukowany, tłoczony, odbity lub w inny sposób naniesiony na opakowanie (naklejka) lub pojemnik z produktem.
Oczywiście, etykieta jest kluczowym elementem każdego towaru sprzedawanego w opakowaniu. Etykieta powinna zawierać informacje o podstawowych właściwościach towaru:

  • nazwę
  • przeznaczenie
  • zastosowanie
  • warunki magazynowania
  • warunki użytkowania.

Brak etykiety towaru powinien być wyraźnym sygnałem, że coś może być z jakością danego produktu nie w porządku.

Przepisy ogólne

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca który wprowadza towar do obrotu na terytorium Polski musi zamieścić na opakowaniu, etykiecie, w instrukcji lub dostarczyć w inny zwyczajowo przyjęty sposób pisemne informacje w języku polskim, które:
– określają firmę producenta i jego adres, a także państwo siedziby wytwórcy, jeżeli ma on siedzibę poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
– umożliwiają identyfikację towaru, chyba że przeznaczenie towaru jest oczywiste (na przykład owoce).

Czym skutkuje nieczytanie etykiety?

Nigdy dość podkreślenia, jak ważne jest sprawdzanie jakości kupowanego pelletu. I nie kupowanie byle czego. Pellet niskiej jakości, z dużą zawartością składników chemicznych, może skutkować szybszą korozją elementów kotła i kominka. Kiepski może powodować powstawanie ubytków, dziur i odkształceń, co może skutkować koniecznością kosztownej wymiany kotła.

Oprócz tego emitowane są zanieczyszczenia do atmosfery, co oczywiście źle wpływa na środowisko. Warto o tym wszystkim pamiętać i mieć przekonanie, ze weryfikacja pelletu to nie nadgorliwość, a po prostu troska o własne urządzenia grzewcze, własne finanse, a w szerszym kontekście o środowisko.

Zobacz inne artykuły