24.02.22

Jak to było kiedyś? Od kiedy używa się węgla?

Węgiel jako surowiec do ogrzewania stosowany jest od starożytności. Na szeroką skalę zaczął być używany w XVI w. w Anglii. To również masowane spalanie węgla rozpoczęło rewolucję przemysłową, co tak diametralnie zmieniło bieg cywilizacji.

Od kiedy stosowano węgiel jako opał?
Już w II wieku p.n.e. w Chinach był wykorzystywany węgiel na opał. W Europie węgiel był stosowany już w starożytności. Rzymianie ogrzewali nim publiczne łaźnie, a także domy zamożnych mieszkańców Wiecznego Miasta. Jednak węgiel nie był stosowany na szeroką skalę. Dominującym materiałem opałowym było wtedy drewno.

Węgiel w średniowieczu
Po upadku Cesarstwa Rzymskiego (476) Europa zapomniała o węglu. Powrócił on do łask w XII w. Wtedy też, zaczął on być używany w Szkocji i Anglii. Poza tymi krajami węgiel nie był popularny. Dopiero na skutek kryzysu energetycznego w XVI w. wrócono masowo do ogrzewania węglem. Dzięki temu zaistniała również rewolucja przemysłowa, która nadeszła w XVIII wieku.

XIX w. – rośnie popularność węgla
W XIX w. węgiel był już powszechnie stosowanym materiałem grzewczym. Nie tylko na Starym Kontynencie, ale również w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza na obszarze Pensylwanii i Wirginii. Światowe wydobycie węgla sięgnęło 700 mln ton (dla porównania w roku 2017 osiągnięto poziom 5,68 mld ton).
Węgiel kamienny był źródłem energii napędowej i ciepła procesowego, służył do obróbki żelaza i stali i zapewniał rozwój kolejnictwa.

Pierwsza połowa XX w.
W pierwszej połowie XX w. węgiel był niezbędny w Europie jako źródło energii i ciepła. Swoją świetność przeżywały regiony górnicze w całej Europie – Górny Śląsk, Zagłębie Ruhry czy Donbas. A worek węgla był jedną z najbardziej pożądanych rzeczy dla mieszkańców miast i wsi.

Druga połowa XX w.
Po II wojnie światowej w Europie węgiel, choć nadal był powszechnie stosowany, to zyskał sporą konkurencję. Pojawiły się elektrownie gazowe i jądrowe, powstawały coraz nowocześniejsze tamy, potem odnawialne źródła energii. Worek węgla tracił stopniowo na wartości i wychodził z powszechnego użycia.
Jedną z pierwszych oznak upadku znaczenia węgla był w latach 80-tych konflikt między angielską premier Margaret Thacher a górniczymi związkami zawodowymi. „Żelazna dama” postanowiła pozamykać nierentowne kopalnie. To wywołało sprzeciw związków zawodowych. Wybuchł ostry konflikt, który zakończył się zwycięstwem Thacher. Związki zawodowe zostały rozbite, a rząd pozamykał większość kopalni, zostawiając jedynie 15, które i tak zostały wkrótce sprywatyzowane.

Ostatnie lata
Obecnie węgiel, jego wydobycie i znaczenie dla wytwarzania energii ulegają marginalizacji. Prognozowane zmiany klimatu powodują, że rządy na całym świecie porzucają węgiel na rzecz innych paliw – tańszych, wydajniejszych i bardziej ekologicznych. Widać to po danych z Polski. W 1993 roku zostało wydobyte 131 tysięcy ton węgla, a w 2019 roku już tylko 61 tysięcy ton.

Ekogroszek
Choć węgiel przestaje być surowcem wykorzystywanym na dużą, przemysłową skalę, to indywidualni użytkownicy chętnie ogrzewają nim swoje domy.
Obecnie, najchętniej kupowanym gatunkiem węgla na opał jest ekogroszek. To eko węgiel. Ma on niską zawartość siarki, popiołu i wysoką wartością opałową., dzięki czemu podczas jego spalania wytwarza się niewiele szkodliwych dla środowiska substancji.

Zobacz inne artykuły