30.01.23

Jak powstaje brykiet ?

Z roku na rok rośnie popularność brykietu. Dzieje się tak z kilku powód. Brykiet nie jest opałem drogim, jest powszechnie dostępny, ale co może najważniejsze – jest paliwem ekologicznym. Jego spalanie nie ma negatywnych skutków dla środowiska. Ale jak powstaje brykiet? I ile jest rodzajów brykietu? O tym poniżej!

Z czego robiony jest brykiet?

Brykiet drzewny produkowany jest z rozdrobnionych odpadów drzewnych takich jak trociny, wióry czy zrębki. Te odpady są, podczas produkcji, sprasowywane pod wysokim ciśnieniem w jednolitą masę.
Źródłem brykietu może być każdy rodzaj roślin lub odpadów roślinnych. Jednak największą wartość ( i opałową i handlową) ma brykiet produkowany z drewna. Do brykietu może być wykorzystany właściwie każdy rodzaj drewna i odpadów drzewnych.

W jakich maszynach powstaje brykiet?

Proces powstawania brykietu nazywa się brykietowaniem. Odbywa się on w prasach mechanicznych lub hydraulicznych bez stosowania żadnych substancji wiążących. Zależnie od tego, w jakiej prasie nastąpi brykietowanie taki kształt finalnie przyjmie brykiet.
Do maszyn produkujących brykiet należą między innymi:

  • brykieciarki stemplowe
  • hydrauliczne,
  • korbowodowe,
  • rotacyjne,
  • pierścieniowe
  • ślimakowe.

Rodzaje brykietu

Zależnie od tego, jakiej maszyny się użyje, taki kształt przybierze brykiet. Rodzaje brykietu to:

  • brykiet o kształcie walca o średnicy 50 lub 53 mm (produkowany w maszynach starszych typów). Ten rodzaj brykietu produkowany jest w brykieciarkach mechanicznych. Długość brykietu jest różna i wynosi od kilku do kilkunastu centymetrów, a podstawa walca jest nieregularna.
  • brykiet w kształcie walca o średnicy 30 do 80 mm, o regularnej bryle i długości zazwyczaj od kilka do kilkunastu centymetrów. Brykiet taki powstaje poprzez sprasowanie surowca w brykieciarce hydraulicznej.
  • brykiet kominkowy – zazwyczaj ośmiokątny z otworem w środku. Taki brykiet produkowany jest w brykieciarkach ślimakowych.
  • brykiet typu kostka – stosowany najczęściej w kominkach. Ceny rynkowe brykietu tego typu oraz brykietu kominkowego są zwykle wyższe od przeciętnych cen brykietu typu walec.

Etapy produkcji brykietu

Proces brykietowania można podzielić na następujące etapy:

Suszenie

Odpadki drzewne, z których wyrabia się brykiet są na ogół mocno zawilgocone. Dlatego trzeba je wysuszyć. Inaczej nie uzyska się odpowiedniej kaloryczności. Wilgotność powinna być w przedziale 8- 15%. To powoduje, że brykiet osiąga większą temperaturę spalania niż tradycyjne polana drewna.

Rozdrabnianie

Tak wysuszony materiały należy rozdrobnić. Robi to się za pomocą specjalistycznych maszyn. Różnorodne odpadki są w ten sposób przekształcane w jednolitą masę.

Brykietowanie

Najważniejsza część całego procesy. Polega na prasowaniu surowca rozmaitymi metodami. Brykiet powstaje ze sprasowania, pod wysokim ciśnieniem, różnorodnych trocin, wiórów czy zrębków. Podczas brykietowania nie stosuje się żadnych substancji wiążących.

Kondycjonowanie

To moment w produkcji brykietu, który polega na czekaniu. Trzeba odczekać, aż brykiet wystygnie i ustabilizuje się jego struktura, forma i kształt.

Porcjowanie

Ostatni etap produkcji brykietu, to wtedy pakuje się go w worki 10 kg, 20 kg lub 50 kg.

Podsumowanie

Jak widać, produkcja brykietu jest procesem skomplikowanym i wymaga dużej fachowej wiedzy.

Zobacz inne artykuły