07.06.22

Czym są ciepło spalania i wartość opałowa?

Wielu producentów paliw w opisach swoich produktów wykorzystuje nazwy: ciepło spalania oraz wartość opałowa. Czy różnią się te wskaźniki?

Jednym z najistotniejszych parametrów paliwa jest ilość ciepła wydzielana w czasie jego spalania. Ciepło spalania oraz wartość opałowa służą właśnie do opisania tego parametru, jednak nie są czynnikami identycznymi. Co je różni?

Ciepło spalania
Ciepło spalania to ilość ciepła, którą otrzymuje się przy całkowitym spalaniu paliwa o stałej objętości, gdy produkty spalania powracają do temperatury początkowej spalonych składników, a para wodna zawarta w spalinach ulega zupełnemu skropleniu.

Co znaczy ta skomplikowana definicja?
Że ciepło spalania określa ilość ciepła generowanego na skutego spalania paliwa w warunkach idealnych lub bardzo bliskich idealnych. Ciepło spalania dotyczy wyłącznie spalonego całkowicie paliwa i kondensacji powstałej w jego wyniku pary wodnej.

Wartość opałowa
Natomiast wartość opałowa określa ilość ciepła powstającego na skutek zupełnego i całkowitego spalenia danego paliwa, ale nie uwzględnia ciepła powstałego w wyniku kondensacji pary wodnej oraz spalin.

Różnice
Różnica między ciepłem spalania a wartością opałową polega na tym, że podczas robienia pomiaru tego pierwszego parametru woda w spalinach jest doprowadzona do formy ciekłej, a podczas pomiaru wartości opałowej pozostaje w formie pary wodnej.

Współczynnik ciepła spalania zawsze będzie wyższy
Znając obie definicje łatwo można zrozumieć, że współczynnik ciepła spalania zawsze będzie wyższy od wartości opałowej. Ciepło spalania to całkowita energia powstała w wyniku spalania paliwa, której częścią jest również energia z pary wodnej. Natomiast wartość opałowa to ciepło bez energii powstałej na skutek kondensacji pary wodnej i spalin.

Co jest istotniejsze podczas zakupu opału?
Przy zakupie, parametrem, który należy brać przede wszystkim pod uwagę jest wartość opałowa paliwa. Inną jego nazwą jest kaloryczność. To wartość opałowa określa, ile ciepła powstaje na skutek spalania np. ekogroszku w możliwie najbardziej zbliżonych do realnych warunkach spalania. Wyraża się ją w kilodżulach na kilogram KJ/kg lub w megadżulach na kilogram MJ/kg.
Natomiast ciepło spalania nie jest parametrem w pełni miarodajnym dla zwyczajnego klienta. Określa on ilość ciepła, która jest uzyskiwana w warunkach, które są trudne, o ile w ogóle niemożliwe do osiągnięcia w rzeczywistości.

Jaką wartość powinien mieć ekogroszek?
Wysokiej jakości ekogroszek musi mieć minimum 24 MJ/kg wartości opałowej/kaloryczności. Ekogroszek powinien mieć jak najmniej siarki oraz niewiele popiołu. Dzięki temu piec nie będzie zagrożony uszkodzeniem i da się łatwo czyścić.
Ekogroszek ma trójczłonowe oznaczenia, co wskazuje na jego klasę. Np. 28-5-5 oznacza, że jest to paliwo o wartości opałowej 28 MJ/kg, zawartość popiołu sięga 5%, a siarki 0,5 %.

Podsumowanie
Ciepło spalania i wartość opałowa choć to parametry zbliżone, to nie są takie same. A dla zwykłego Kowalskiego, szukającego po prostu dobrego paliwa do ogrzania swojego domu zdecydowanie ważniejsza jest wartość opałowa.

Zobacz inne artykuły