24.02.22

Czym ogrzewają domy Polacy?

Sezon grzewczy jeszcze w pełni, więc warto dowiedzieć czym ogrzewają domy Polacy. Ostatniej jesieni powstały na ten temat dwa ciekawe opracowania (GUS-u oraz ceneo.pl) oraz ankieta portalu oferteo.pl

Według opracowania GUS-u na temat korzystania z energii w gospodarstwach domowych, w ogrzewaniu pomieszczeń nadal wyraźnie dominują paliwa stałe oraz ciepło sieciowe.
45,4% krajowych gospodarstw domowych korzysta z urządzeń grzewczych na paliwa stałe. Wśród nich głównie dwufunkcyjne kotły centralnego ogrzewania, służące do wytwarzania energii cieplnej i podgrzewania wody.

Ekogroszek najpopularniejszy
Najpopularniejszy opał to ekogroszek i pellet. W 2021 roku ekologiczny węgiel opałowy czyli ekogroszek miał 47-procentowy udział we wszystkich materiałach opałowych, a pellet osiągnął wynik 35 %. Na trzecim miejscu był brykiet, ale różnica w udziale w rynku był już znaczny – brykiet miał tylko 6%. Takie dane ogłosił portal ceneo.pl

Kolejne miejsca zajęły: węgiel (5 %), biopaliwo (4 %) i drewno (2 %). Warto zwrócić uwagę, że już w poprzednich latach ekogroszek i pellet drzewny były najbardziej popularnymi materiałami opałowymi, a ich udział w całości rynku stale rośnie. Zwłaszcza kosztem biopaliwa (13 %. w 2019 i 2020 roku) oraz drewna (12 %. w 2019 roku i 6 % w 2020 roku).

Wyniki ankiety
Trochę inny obraz rynku materiałów opałów wyłania się z ankiety serwisu Oferteo.pl. Tu również na pierwszej pozycji jest ekogroszek – 54% ankietowanych wskazało na niego, jako najchętniej kupowany węgiel opałowy. Na drugim miejscu, z dużo niższym wynikiem znalazł się pellet – wskazało na niego 17% ankietowanych.

Choć wyniki są różne, to jedno pozostaje bez zmian. Wysoka i stale rosnąca popularność ekogroszku. Już na dobre zastąpił on węgiel w dotychczasowej postaci, a sprzedaż internetowa ekogroszku zwiększa swój udział kosztem sprzedaży w tradycyjnych kanałach.
Potwierdzają to dane sprzedażowe zebrane ze sklepu internetowego Polskiej Grupy Górniczej. Od stycznia do września 2021 r. liczba zamówień ekogroszku wzrosła o ponad 100% względem tego samego okresu rok wcześniej, a w sierpniu i wrześniu 2021 roku sprzedaż w stosunku do analogicznego okresu z 2020 roku wzrosła trzykrotnie.

Cena
Główną kwestią, która decyduje o wyborze opału, jak i jego dostawcy jest cena – tak stwierdziło 68% ankietowanych przez Oferteo.pl.

Inne kwestie
Innymi ważnymi kwestiami przy wyborze paliwa opałowego jest:
– jego pochodzenie – tak wskazało 48% ankietowanych,
– możliwość prostej i szybkiej dostawy – 48% ankietowanych tak odpowiedziało,
– sklep z materiałem zlokalizowany blisko miejsca mieszkania – tak uznało 25% ankietowanych,
– pozytywne opinie o sprzedawcy i samym paliwie zamieszczone w internecie – tak uważa 10% ankietowanych.

Warto zwrócić uwagę na odpowiedź na pytanie: „czy pochodzenie opału z polskiej kopalni jest czynnikiem decydującym przy zakupie?” Aż 74% badanych odpowiedziało „tak”.

Podsumowanie
Rosnąca popularność ekogroszku i pelletu nie dziwi. To materiały wysokokaloryczne i nie wymagające specjalnego wysiłku przy ich spalaniu. Ale to również materiały proekologiczne, nie generujące wielu substancji szkodliwych. A to dla polskich użytkowników jest coraz ważniejsze.

Zobacz inne artykuły