10.01.22

Co to jest groszek III. Jakie ma parametry?

Według projektu rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych, nie będzie już stosowana nazwa ekogroszek, tylko groszek III. Jakie będą parametry tego paliwa?

Ministerstwa Klimatu i Środowiska chce podniesienia norm jakości tego asortymentu węgla do standardów europejskich.
Dlatego Ministerstwo Klimatu i Środowiska proponuje zastąpienie sformułowania „paliwa stałe o wymiarze ziarna 5 ÷ 31,5 mm: ekogroszek” sformułowaniem „paliwa stałe o wymiarze ziarna 5 ÷ 31,5 mm:groszek III”.
Rozporządzenie Ministerstwo Klimatu i Środowiska ma przede wszystkim zaostrzyć normy jakościowe, jakie musi spełniać węgiel opałowy. Ministerstwu zależy, żeby wyeliminować z rynku niskiej jakości paliwa, ponieważ ich spalanie wytwarza najwięcej zanieczyszczeń i powiększa problem smogu.

Groszek III ma być lepszy od ekogroszku

Groszek III ma być węglem opałowym nadającym się do spalania w piecach zgodnych z unijną dyrektywą ekoprojektu. Ministerstwo Klimatu i Środowiska w uzasadnieniu do rozporządzenia zwraca uwagę, że obecne polskie normy jakości węgla opałowego nie gwarantują uzyskania poziomów emisji określonych w ekoprojekcie.

Parametry groszku III

Zawartość popiołu w groszku III ma nie przekraczać 7 procent (obecnie w ekogroszku jest 12 procent), zawartość siarki ma spaść z obecnych 1,2 proc. do 1 proc. Natomiast wartość opałowa wyniesie co najmniej 28 MJ/kg zamiast 24 MJ/kg. Groszek III ma mieć też obniżoną zawartość wilgoci, z 15 procent do 11.

Co dadzą te zmiany?

Twórcy projektu są przekonani, że wprowadzenie zaostrzonych parametrów jakościowych dla ekogroszku poprawi stan środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji substancji szkodliwych i gazów cieplarnianych. Uważają również, że zmiany nie będą generowały dodatkowych kosztów dla tych, którzy do tej pory ogrzewali swoje domy ekogroszkiem. Zwolennicy tej zmiany argumentują, że wyższej jakości węgiel opałowy jest bardziej wydajny, więc będzie się go kupować zdecydowanie mniej.

Kiedy przepisy wejdą w życie?

Nowe przepisy wejdą w życie prawdopodobnie na początku II kwartału 2022 roku. Rozporządzenie zawiera przepisy techniczne i muszą one być jeszcze notyfikowane w Komisji Europejskiej. Na wprowadzenie zmian będą dwa lata, bo właśnie taki okres przejściowy przewidziano.

Kto protestuje?

Z takich zmian głośne niezadowolenie okazują przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej. Ich zdaniem ministerialne rozporządzenie wyeliminuje ze sprzedaży najwyższej jakości sortymenty węgla opałowego produkowanego przez kopalnie w Polsce czyli ekogroszki.
PGG ostrzega, że zmiana klasyfikacji ekogroszku wymusi zmianę polityki sprzedażowej i inwestycyjnej producentów węgla opałowego, co odbije się rykoszetem na odbiorcach. PGG uważa że w ciągu najbliższych lat sprzedaż węgla ekologicznego ( czyli ekogroszku) wcale się nie zmniejszy, a wyeliminowanie krajowych paliw tego typu wzmocni wyłącznie importerów.

Podsumowanie

Kto ma rację w tym sporze? Zobaczymy w przyszłości. Jeżeli ministerialne zmiany spowodują wzrost cen, z pewnością nie znajdą one zwolenników wśród klientów ogrzewających swoje domy właśnie ekogroszkiem.

Zobacz inne artykuły